2011 KKTC Nüfus Sayımı Sonuçları

 

Nitelik Tabloları:

  Tablo 1. İlçe ve Cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011
  Tablo 2. İlçelerin Merkez Belediyeleri ve Cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011
  Tablo 3. İlçe, Bucak, Belediye, Mahalle ve Cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011
  Tablo 4. Yaş, Yaş Grubu, İlçe ve Cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011
  Tablo 5. İlçe, Cinsiyet ve Tabiiyete göre göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011
  Tablo 6. İlçe ve Cinsiyete göre KKTC vatandaşı sürekli ikamet eden nüfus, 2011
  Tablo 7. Doğum Yeri, Sürekli İkamet Edilen Yer ve Cinsiyete göre nüfus, 2011
  Tablo 8. Doğum Yeri, Sürekli İkamet Edilen Yer ve Cinsiyete göre KKTC vatandaşı nüfus, 2011
  Tablo 9. Yaş Grubu, Tabiiyet ve Cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011

Konut Tabloları:

  Tablo 1. Yerleşim Yerine Göre Konut Sayıları, 2011
  Tablo 2. Yerleşim Yerine Göre İçerisinde Sayım Yapılan Konutların Ortalama Hanehalkı Büyüklükleri, 2011

Anasayfa