Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları

 

BÜLTENLER

  Hanehalkı İşgücü Anketi Revize Sonuçları - Ekim 2004

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2005

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2006

  Hanehalkı İşgücü Anketi  Sonuçları - Ekim 2007

  Hanehalkı İşgücü Anketi  Sonuçları - Ekim 2008

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2009

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2010

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2011

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2012

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2013

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2014

   Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2015

 

TABLOLAR

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2013

  Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları - Ekim 2014

 

Anasayfa