▲5.52

TÜKETİCİ FİYATLARI
ENDEKSİ (TÜFE)
Aylık

Kasım 2021

Detayı...

▲0.2

GAYRİ SAFİ
MİLLİ HASILA
(GSMH)

2019

Detayı...


MAKROEKONOMİK
GELİŞMELER

Detayı...


EKONOMİK VE
SOSYAL
GÖSTERGELER

Detayı...