▲3.50

TÜKETİCİ FİYATLARI
ENDEKSİ (TÜFE)
Aylık

Mayıs 2024

Detayı...

▲13.4

GAYRİ SAFİ
MİLLİ HASILA
(GSMH)

2022

Detayı...


MAKROEKONOMİK
GELİŞMELER

Detayı...


EKONOMİK VE
SOSYAL
GÖSTERGELER

Detayı...